Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jul 22, 2019

Sprickor uppstår i och äktenskap knakar i fogarna. Jesper och Erik undrar om det uppstått en begynnande skilsmässan mellan liberalism och konservatism.