Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jul 31, 2019

Erik och Jesper undviker helst att resa till månen, men diskuterar gärna dess betydelse för populärkultur och konspirationer.