Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 22, 2019

I vilket tråkmånsarna Jesper och Erik diskuterar mediernas betydelse för den politiska cirkusens uppkomst.