Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 26, 2019

I vilket Erik och Jesper pratar om tre situationer då de goda avsikterna att informera kan få motsatt effekt; det vill säga resultera i en mottagare som blir negativt inställd till tjänsten eller produkten.