Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 26, 2019

I vilket Erik och Jesper pratar om att planera för det som är omöjligt att planera för.