Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jan 25, 2020

OK Boomers: Erik och Jesper prövar olika metaforer för förståelsen av mediernas spelregler. Gjorde sociala medier läsare mer dumma eller visade de bara den känslomässiga sidan av människors politiska tillhörighet?