Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 13, 2020

I vilket Jesper beskriver utfall och förutsättningar för det irländska valet och Erik jämför alltihop med frikyrkor och maffia.