Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 22, 2020

I vilket Jesper och Erik diskuterar fackförbunden och strejkernas nya förutsättningar i de sociala mediernas tidevarv.