Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 26, 2020

Auktoritär, frihetlig eller socialt ansvarstagande; vilket perspektiv har svenska politiker traditionellt haft på medierna? Mediespanarna utgår från Hutchinskommissionens definitioner av olika länders mediesystem.