Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Mar 13, 2020

I vilket mediespanarna tar en normaldos toapapper och pratar om Covid-19 och de framtida effekterna på samhället: Stängda gränser, förstatligande och ändrad syn på effektivisering.