Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Mar 27, 2020

Tablåteve och informationsransonering. Det låter som titeln till en buskisproduktion, men samtliga fyller en funktion. Även buskis. Sociala medier svämmar över under kristider, och reguljära uppdateringar och mer eftertanke i skrivandet kan kanske minska informationströttheten.