Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 14, 2020

Finns det nationella olikheter för vad som är okej att ta upp i medier? Är svenska medier mer känsliga? Erik och Jesper pratar om om genre, kvalitet, hegemoni, gemensamma upplevelser via medier, lagar, regler, strukturer, kontext och pressfrihetsindex.