Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 2, 2012

I vilket Erik och Jesper diskuterar vad som är rimligt vid olyckor, toalettbesök och departement.