Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 31, 2020

Kulturkrig, avplattformera (deplatforming), trygga rum, triggervarning, Flashback, nazism, porr, forskningsfrihet, sunt förnuft, tolkningsföreträde, n-ordet, wokesmearing, politisk agenda, Johannes Klenell och andra ord som ger sökträffar. Nu sätter vi igång nionde året.