Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 3, 2020

I vilket Erik adresserar svårigheten att mäta betydelsen av journalisters politiska åsikter och Jesper redogör för BBC:s utmaningar.