Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 17, 2020

I vilket Erik och Jesper beskriver vad de håller på med inom utbildning och forskning. Samtal om PR-byråers oväntade brister och betydelsen av omvärldsbevakning förekommer.