Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 24, 2020

Vad krävs för att en kulturperson ska få förlåtelse för sina överträdelser? Erik gör en snabb tematisk analys av två krönikor om Kristoffer K Svensson respektive Hamid Zafar.