Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 14, 2020

Ångbåtar, tåg och döda kungar. Statsvetaren och miljöforskaren Björn Forsberg tar sig tid att prata om boken Fartrusiga: om en gränslöst massmobil tid och vår fossilfria morgondag.