Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 21, 2020

Det är mörka novembertider och en andra pandemivåg slår över världen. Erik och Jesper pratar om akademikers utmaningar med att delta i samhällsdebatten. Oavsett om det gäller bilar eller munskydd.