Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 28, 2020

Utifrån beskrivningar i Torbjörn Flygts roman Underdog, diskuterar Jesper och Erik om det går att använda böcker som sköld i sociala sammanhang.