Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 5, 2020

Hur kommer det sig att en avgående presidents lögner inte väcker större missnöje och indignation hos de egna väljarna? Jesper och Erik pratar om hur kollektiv intelligens skapar en känsla av delaktighet.