Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 13, 2020

Ceteris paribus – allt annat lika. Erik tar upp tre exempel på hur argument (i diskussioner) eller ändring av innehåll (i en produktion) endast ger effekt om de består i ett betydelsebärande element.