Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jan 28, 2021

Med en aktieryckning går hedgefonder i graven. Jesper och Erik jämför Bernie-meme med reddit-användares köp av GameStop-aktier. Vad de har de gemensamt är humor, en känd aktör bland internetgenerationen, en gemenskap över politiska gränser, teknisk lättillgänglighet och Covid 19.