Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Mar 11, 2021

Läsa eller lyssna på (ljud)böcker? Jesper och Erik diskuterar lässnandet med utgångspunkt från Ola Nilssons debattartikel "Lyssna på ljudböcker är inte att läsa".