Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 29, 2021

Liberalismens ideologiska och ekonomiska aspekter rönte framgång under slutet av 1900-talet. Men nu är den död. Eller kanske döende. Eller kanske trött. I del 1 fluktar Jesper och Erik på liberalismens uppgång. [Beklagar det dåliga ljudet]