Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 10, 2021

Stickspår (och vårt kortaste avsnitt hittills), i vilket Erik och Jesper springer ut på perrongen och pekar på några underliga grafer i horisonten.