Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 30, 2021

Det mörkaste jubileumsavsnittet någonsin från en tioårspodd? Mediespanarna firar 500 avsnitt och 10 år genom att minnas de tragiska händelser som format samhället. Och hur det sätt som nyheten om dessa spreds i medier, också är signifikant för den tid de hände i.