Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 25, 2021

Jesper och Erik kavlar upp mikrofonskydden och diskuterar vilka faktorer som gör att vaccinmotståndet i Sverige skiljer sig från motsvarande rörelser i USA.