Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 15, 2021

Behövs kommunikatörer på universitet? Vilken funktion fyller de? Hur många ska de vara? Mediespanarna diskuterar Göran Arnqvist debattartikel ”Skär ned antalet kommunikatörer rejält”.