Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 29, 2021

I vilket Erik och Jesper försöker nyansera och ändra perspekitiv på den kritik som riktas mot kommunikatörerna på universitet. Framför allt diskuteras frågan om vad som är kärnverksamhet.