Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 13, 2021

När förklaringsmodellen blir viktigare än händelsen. Mordet på Catherine “Kitty” Genovese ledde till en efterföljande politisk diskussion som baserades på flera felaktigheter och missuppfattningar om dådet. Kan liknande saker hända idag och vad skiljer sig i sådana fall åt?