Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 3, 2022

I vilket Erik och Jesper pratar om den estetiska respektive strukturella magin i fiktion. Sagan om Ringen, Game of Thrones, Harry Potter och The Witcher nämns.