Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Mar 25, 2022

Erik gör en spoiler-fri recension av TV-serien Raised by Wolves (HBOmax) och diskuterar med Jesper hur ett av seriens stora problem liknar en av de vanligaste bristerna i studenters uppsatstexter.