Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 14, 2022

Vad är sportjournalistikens framtid? Jesper var på seminariet Megafon eller granskare, tillsammans med namnkunniga branschrepresentanter och redogör för de huvudsakliga diskussionspunkterna.