Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 21, 2022

Eurovision Song Contest och Nato. Två ämnen som kan vara snåriga att prata om för den med en avvikande åsikt. Varför? En förklaringsmodell kan vara vaga definitioner.