Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jul 1, 2022

Hur ska universiteten kunna utbilda studenter för "verkligheten" när allt fler pålagor läggs på utbildningarna som står i stark kontrast med hur arbetslivet ser ut?