Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jul 16, 2022

I vilket Jesper jämför YouTube-kanalerna Military Summary respektive Denis Davydov. Båda kanalerna bevakar kriget i Ukraina men har olika perspektiv.