Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 10, 2022

I vilket Jesper pratar om "den hårdaste tonen i val sedan 1928" medan Erik vill isolera politiker ett halvår innan val.