Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 17, 2022

Eftervalsanalys. Blockpolitikens som orsakar det till synes underliga utfallet att regieringsbärande parti ökar, men inte längre kan vara regeringsbärande. Reflektioner kring de olika partiernas valstrategier. Hembygdsgårdar och folkets hus. Micro targeting och voter surveillance.