Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 23, 2022

Storbritanniens premiärminister Liz Truss avgår efter 45 dagar. Vad kan det lära oss om hur knepigt politisk kommunikation blivit?