Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jul 31, 2023

En handfull artiklar har under sommaren riktat in sig på att kritisera humaniora. I detta avsnitt belyser Jesper och Erik hur några av texterna använder så kallad "cherrypicking" i sin argumentation både vad gäller utbildning, forskning och samverkan.