Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 17, 2023

I vilket Erik och Jesper samtalar om universitetets första uppgift: undervisning. Inte minst handlar samtalet om det arbete som förekommer bakom kulisserna inför en föreläsning. Vad utgör egentligen ett bra föreläsningsupplägg, finns det flera vägar att nå samma mål och, viktigast av allt, varför är Erik undervisningens Stefan Holm?