Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 21, 2023

I samband med lanseringen av Cyberpunk 2077s nya DLC Phantom Liberty följer Erik och Jesper upp CD Project Reds tre år gamla krishantering och diskuterar likheter och skillnader i hur sport- respektive spelorganisationer behöver agera vid svåra tider.