Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 9, 2024

I avdelningen "ministrar säger saker" har Mediespanarna nu kommit till statsminister Ulf Kristerssons fika-video och kulturminister Parisa Liljestrands yttrandefrihetsintervju i Svenska Dagbladet. Gissa vilket uttalande som fått mest uppmärksamhet? Erik har graferna.