Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 19, 2024

Erik (och därför inte Jesper) har sett Fallout på Amazon Prime. Detta avsnitt handlar inte så mycket om hur bra Erik tycker serien är, utan snarare om hur de faktorer som utgör en bra serie även kan lära oss vad som utgör en bra uppsats.