Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 9, 2024

Lagom till att ytterligare en larmrapport anlänt om utländska makters försök att påverka val i västländer diskuterar Erik och Jesper återigen igen frågan om desinformation. Visserligen dök nyheten om den senaste larmrapporten upp först efter inspelningen men som av en händelse stämmer även denna in på det fenomen som diskuteras i podden. En podd som dessutom innehåller en del beröm till Martin Gelin.