Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 14, 2024

Vad kan utfallet i EU-valet lära oss om konspirationerna kring ett medvetet folkutbyte för att stärka en förlorad väljarbas för vänsterorienterade partier? I detta avsnitt resonerar Jesper och Erik kring röstningsmönster utifrån 1) en generös migrationspolitik och ideologiska skäl 2) fjärmande sakpolitik och klass 3) medborgarskap 4) valdeltagandet i valdistrikt 5) historiska politiska vindar samt 6) faktisk omfattning av deltagande.