Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 1, 2013

I vilket Jesper och Erik problematiserar Medierna i P1, fyrtioårskalas och mediebilden av Norrland.