Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 13, 2013

I vilket Erik och Jesper kritiserar räknemetoder, uppmanar till engagemang, filosoferar över hästkött och missar påvens avgång.