Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Mar 27, 2013

I vilket Jesper och Erik nyanserar mediernas bevakning av tränare och näthat.